Pretraživanje

Drugi susret partnera u projektu MINHER

Subota, 05. Listopada 2013. - 9:06

Grad Labin u veljaci 2013. godine prijavio se projektom MINHER (Mining heritage: ‘Opportunity Mines’, Future share as economic and tourism development potential) „Rudarsko nasljede: generator gospodarskog i turistickog razvoja“ na natjecaj Europske komisije, program Europa za gradane, Mjera 1., podmjera 1.2. Mreže bratimljenih gradova. Projekt je odobren u iznosu od 142.000 EUR ovisno o broju sudionika. U projekt je ukljuceno 7 partnera: Rybnik (Poljska), Carbonia (Italija), Banovici (Bosna i Hercegovina), Idrija (Slovenija), Velenje (Slovenija), Raša (Hrvatska) i Labin (Hrvatska) u funkciji nositelja projekta. 

Od 7. do 10. listopada 2013. godine održat ce se drugi susret partnera u projektu MINHER u gradu Carbonija (Italija). Prvoga dana održat ce se prezentacije gradova Carbonije, Rybnika, Idrije i Velenja na temu “Iskustvo apliciranja projekta revitalizacije rudarske baštine na Europske fondove”. Sljedeceg dana, mladi u projektu održat ce panel na temu "Mogucnosti zapošljavanja mladih u Europskoj uniji",  koju ce voditi Kristina Tolic: clan Europske organizacije za informiranje mladih – ERYICA u suradnji s predstavnicima Savjeta mladih Grada Labina i Udruge za mlade Alfa Albona. U isto vrijeme održat ce se prezentacija na temu “Kako postati dio kulturne rute ERIH (European Route of Industrial Heritage)?”.  Predstavnici Centra za inkluziju i podršku u zajednici iz Labina održat ce sastanak sa predstavnicima Centra za osobe s teškocama u razvoju iz Carbonije u cilju uspostavljanja daljnje suradnje. Uz to organiziran je razgled talijanskog centra kulture, obilazak rudnika i muzeja rudarstva Carbonije, arheološkog parka te rudnika Rosas.

Ovim projektom se želi oživotvoriti jedinstveni koncept gospodarsko-turisticko-kulturnog proizvoda cija je svrha promocija kulturno turistickih znamenitosti, te pokretanje novih gospodarskih djelatnosti na lokacijama koje su izvornom namjenom bile povezane sa rudnikom. Projekt ce se provoditi od srpnja 2013. godine do rujna 2014. godine na nacin da ce se periodicno održavati aktivnosti kod svih partnera u projektu. Kroz 5 dogadaja u 5 razlicitih država (Poljska, Italija, Slovenija, Hrvatska i Bosna i Hercegovina) partneri ce predstaviti svoja iskustva, najbolje prakse i izazove vezane uz ocuvanje rudarske baštine.