Pretraživanje

Dopuna dnevnog reda 35. redovne sjednice Gradskog vijeća

Ponedjeljak, 25. Svibnja 2020. - 0:00

Sukladno članku 54. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Labina, predsjednica Gradskog vijeća predlaže dopunu Dnevnog reda 35. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina točkom:

Ad.15. Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Labina.

Dopuna Dnevnog reda 35. redovne sjednice  predlaže se s obzirom na dostavljeni odgovor Ministarstva uprave, oznake Klasa: 023-01/20-01/199 od 18. svibnja 2020. godine (u privitku), a koji je zaprimljen u Grad Labin putem e-maila. Odgovor se odnosi na postupanje u svezi s istovremenim održavanjem izbora za članove vijeća mjesnih odbora i izbora za zastupnike u Hrvatski Sabor.

Naime, u Gradu Labinu su posljednji izbori za članove vijeća mjesnih odbora održani 22. svibnja 2016. godine. Vijeća su konstituirana u periodu od 14. lipnja do 24. lipnja 2016. godine te im sada ističe četverogodišnji mandat. S obzirom na epidemiološku situaciju, nije bilo moguće prije raspisati izbore budući da od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 niti više od 60 dana.

Prilozi