Pretraživanje

Donesene odluke o pocetku postupka javne nabave za opremanje Poslovne zone Vinež i završnu fazu rekonstrukcije ceste Labin - gradsko groblje

Petak, 27. Kolovoza 2010. - 12:29

Gradonacelnik Grada Labina na temelju clanka 13. stavak 4. i 5. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 110/07. i 125/08. ), clanka 51. Statuta Grada Labina («Službene novine Grada Labina», broj 09/09.) i Plana nabave roba, radova i usluga za 2010. godinu («Službene novine Grada Labina», broj 01/10., 06/10., 09/10 i 15/10.), 18. kolovoza 2010. godine, donio je Odluku o pocetku postupka javne nabave za radove na završnoj fazi (III. faza) rekonstrukcije nerazvrstane ceste Labin – gradsko groblje i Odluku o pocetku postupka javne nabave za radove na opremanju Poslovne zone Vinež – II. faza komunalnom i javnom infrastrukturom – I. faza.

Radovi na završnoj fazi rekonstrukcije ceste Labin – gradsko groblje obuhvatiti ce rekonstrukciju postojeceg raskrižja, izgradnju parkirališta i pripadajucu infrastrukturu, cija je procijenjena vrijednost 3.983.739,84 kuna bez PDV-a, dok ce radovi u Poslovnoj zoni Vinež – II. faza obuhvatiti pripremne i zemljane radove prometnica unutar zone, cija je procijenjena vrijednost 1.422.764,23 kuna bez PDV-a. U pripremi je materijal za objavu javnog nadmetanja za obje nabave u Elektronickom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.


Prilozi