Pretraživanje

Dobar odaziv žena na mamografske preglede

Ponedjeljak, 25. Ožujka 2013. - 15:14

Na Dan narcisa 23. ožujka 2013. Grad Labin organizirao je posjetu ambulanti za prevenciju raka dojke u prostorijama Istarskih domova zdravlja – Ispostava Dr. Lino Peršic, Labin. Dan narcisa je humanitarna akcija u kojoj se prodaju narcisi, a prikupljena sredstva namijenjena su prevenciji i ranom otkrivanju raka dojke.

Grudni kirurg doc.dr.sc. Fran Dobrila istaknuo kako je rak dojke ujedno i najcešci oblik karcinoma u žena u svijetu i Hrvatskoj, dok muškarci obolijevaju svega 1-2%. Apelirao je da se žene odazivaju mamografskim pregledima jer ukoliko otkriju tumor u najranijoj fazi izljecenje je gotovo zagarantirano. Posebno je apelirao na žene koje su prešle 50-tu godinu života. Naglasio je kako zene u Labinu imaju veliku prednost pred drugima što u sat vremena na jednom mjestu mogu obaviti mamografski pregled, pregled ultrazvukom i pregled grudnog kirurga koji je potpuno besplatan i može se obaviti i bez lijecnicke uputnice. Troškove mamografskog pregleda pokrivaju Grad Labin i opcine Labinštine, a uz to, Grad Labin osigurava i sredstva za rad grudnog kirurga.

Dr. Lorena Brnjac, spec. radiolog, dodala je da je zadovoljna pokrivenošcu žena mamografskim pregledima na podrucju Grada Labina, odaziv žena iznad 50 godina je dobar medutim slabiji je odaziv mlade populacije.

Predstavnica Lige protiv raka Labin, Ferzeta Okanovic, dodala je da je odaziv sugradana na akciju Dan narcisa bio izuzetno veliki. Veseli je što su žene bile zainteresirane za akciju, uzimale su preventivne brošure, a veliki broj žena odaziva se pozivima za mamografske preglede. Posebno se zahvalila Kadiri Ibriševic i Milki Kneževic koje vec duži niz godina doniraju narcise iz svojih vrtova za akciju. No, zahvalila se i svim ostalim sugradanima koji su darivali narcise.

Zdravstvena aktivnost namijenjena prevenciji raka dojke u Gradu Labinu zapocela je 2003. godine, kada je velikom humanitarnom akcijom nabavljen mamograf, aparat za rano otkrivanje raka dojke i novi dopler-ultrazvuk. Grad Labin i opcine Labinštine nakon toga osigurale su sredstva za dodatan rad tima na mamografskim pregledima. U 2012. godini u Proracunu Grada Labina utrošeno je ukupno 41.800 kuna za mamografske preglede, odnosno izvršeno je ukupno 209 pregleda, dok je u 2013. godini planirano 63.000 kuna za tu svrhu.