Pretraživanje

Dječji vrtić Vinež

Strategije i projekti > Kapitalni projekti > Dječji vrtić Vinež

Izgradnja novog dječjeg vrtića planirana je u naselju Vinež. Kapacitet novog vrtića je osam (8) grupa sa 160 djece,  od kojih je jedna grupa za jasličku djecu. Izvršenje projekta je predviđeno u dvije faze. Prva faza obuhvaća pet (5) grupa sa pratećim i pomoćnim  sadržajima od kojih je jedna jaslička. Izrađeno je Idejno rješenje, a izrada idejnog i glavnog projekta planirana je do kraja 2016. godine.

Procijenjena vrijednost prve faze projekta je 7.600.000,00 kn + PDV = 9.500.000,00 kn

Planirani izvori financiranja:

–      GRAD LABIN             
–      EU FONDOVI.


;