Pretraživanje

Dan otvorenih vrata Mjesnog odbora Rabac

Srijeda, 27. Ožujka 2013. - 13:52

Vijece Mjesnog Odbora Rabac poziva sve gradane sa svog podrucja da se pitanjima, sugestijama i prijedlozima o lokalnim poslovima koji su od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad gradana izravno obrate Vijecu MO Rabac u petak, 26. travnja 2013. godine u vremenu od 17 do 19 sati u prostoriju Kluba umirovljenika u Rapcu.

Predsjednik Vijeca MO Rabac

Smiljan Popov