Pretraživanje

Besplatni internet

Labin danas > Besplatni internet

3911.jpg (71 KB) Grad Labin 2008. godine započeo je sa projektom „e-Labin“ sa ciljem povećanja zadovoljstva građana radom Gradske uprave i uslugama komunalnih poduzeća, te u cilju boljeg informiranja javnosti i poboljšanja komunikacije s građanima. Projekt se odvijao po fazama od kojih su do sada realizirane: razvoj i implementacija intranet sustava gradske uprave, omogućavanje bežičnog pristupa Internetu s lokacijama Stari grad i ulica Zelenice, informatičko obrazovanje građana, izgradnja svjetlovodne okosnice (optičkog prstena za povezivanje gradskih tvrtki i institucija), uspostava računalne infrastrukture (serveri, mrežna oprema), izrada gradskog portala Labin.hr (info servis). S razvojem bežične mreže (WiFi) započeli smo 2009. godine.

Primarna uloga ove mreže je omogućiti građanima i posjetiteljima Grada besplatan pristup Internetu na posebno atraktivnim gradskim lokacijama gdje se okuplja veliki broj građana i turista, poput trgova i šetnica. Shodno tome, mreža se  prvo počela razvijati na području starogradske jezgre i na Zelenicama te će se postepeno širiti i na ostale dijelove grada sukladno potrebama i dostupnim financijski sredstvima. Osim što se razvojem ove mreže nastoji dodatno obogatiti turistička ponuda Grada, ona je samo dio šire strategije u razvoju telekomunikacijske i informatičke infrastrukture i servisa grada, odnosno nastojanja da se gradska uprava putem on-line servisa što više približi suvremenim potrebama svojih građana. 


Sve pristupne točke čine jedinstveni sustav (ili HOT SPOT) pa korisnik u cijelom području pokrivenosti signalom ima neprekinutu vezu sa Internetom u trajanju od sat vremena nakon čega je potrebno napraviti pauzu od 5 min i nastaviti sa korištenjem mreže. Prilikom svakog spajanja na sustav, korisnik se preusmjerava na portal Istra.hr, na kojem se mogu dobiti razne korisne informacije o Istarskoj županiji. Pristupne točke su:

  • Labin Stari grad
  • Ulica Zelenice (centar)
  • Trg labinskih rudara
  • Riva Rabac

wifi.png (17 KB)

Karta HOT SPOT točaka na području Grada Labina


;