Pretraživanje

Besplatne edukacije za dionike iz sektora turizma i kulturne baštine

Petak, 05. Lipnja 2020. - 0:00

Grad Labin sudjeluje u prekograničnom projektu MINE TOUR - Aktivna zaštita i valorizacija prirodne i kulturne baštine rudnika i rudarstva za razvoj održivog turizma koji se bavi izazovom neiskorištenog turističkog potencijala rudarske baštine prirodnog spomenika rudnika Sitarjevec u Litiji (Slovenija) i spomenikom kulture (Šoht) u Labinu. Cilj projekta je aktivno očuvanje rudarske baštine kroz razvoj novih održivih prekograničnih turističkih proizvoda.

U sklopu projekta predviđena je edukacija za ukupno 20 osoba, odnosno za turističke vodiče i osoblje zaposleno u javnom ili privatnom sektoru s područja održivog turizma te prirodne i kulturne baštine.

Tema edukacije usmjerena je na razvoj proizvoda održivog turizma na temelju interpretacije rudarske prirodne i kulturne baštine. Program edukacije se sastoji od teorijskog i praktičnog/terenskog dijela.

Radi se o višednevnoj edukaciji, na kraju koje će svaki polaznik dobiti Potvrdu o sudjelovanju. Edukacije će se održati od 17. do 19. lipnja 2020. u polivalentnoj dvorani Gradske knjižnice Labin, Rudarska 1a, dok će se završni jednodnevni studijski posjet rudniku Sitarjevec (Slovenija) organizirati u rujnu / listopadu 2020. godine. Edukacija i studijski posjet su u potpunosti besplatni za sve sudionike.

Rok za prijavu je srijeda 10.6.2020. na mail: robert.mohorovic@labin.hr

Više informacija o samoj edukaciji možete pronaći na priloženom pozivu i dnevnom redu edukacija.

Projekt se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz program prekogranične suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska.

Prilozi