Pretraživanje

Asfaltiranje bijelog puta Salakovci – Petehi

Petak, 25. Travnja 2014. - 8:13

U sklopu održavanja nerazvrstanih cesta na podrucju grada Labina tijekom mjeseca travnja izvršeno je asfaltiranje dijela bijeloga puta u naselju Salakovci – Petehi u ukupnoj duljini od 215 metera.

Radovi koji su izvedeni ukljucuju skidanje postojece podloge, izradu tamponskog zastora, razastiranje i cišcenje rubova grederom, valjanje te polaganje asfaltnog zastora AB-11.

Radove je izvodila tvrtka Cesta d.o.o. Pula, a procijenjena vrijednost radova iznosi 80.000,00 kn bez PDV-a.