Pretraživanje

Asfaltirana cesta u Presici

Srijeda, 24. Travnja 2013. - 7:45

Zgotovljeno je asfaltiranje nerazvrstane ceste u naselju Presika, i to na dionici na kojoj je TD Vodovod Labin vršilo radove na vodovodnoj mreži.

Ta je prometnica ionako bila u vrlo lošem stanju, pa je upravo to bila prilika za njeno saniranje. Naime, asfaltni tepih položen je u dužini od 400 metara, dok je kolnik širok 3 metara.

Radove su  financirali TD Vodovod Labin i Grad Labin koji je uložio 43.817,76 kuna bez PDV-a.