Pretraživanje

Alison Farkaš i Aleksandar Parenta predstavnici Vijeca ucenika škole „Ivo Lola Ribar“

Ponedjeljak, 14. Siječnja 2013. - 11:22

Na sjednici Vijeca ucenika Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“, predsjednicom Vijeca proglašena je Alison Farkaš, ucenica 7.b razreda, a zamjenikom predsjednice Aleksandar Parenta, ucenik 5.a razreda.

Alison i Aleksandar zastupati ce interese clanova Vijeca ucenika kao i svih ucenika škole, te brinuti o obvezama, pravima i potrebama ucenika i zastupanju istih.