Pretraživanje

Alen Halilovic i Jelena Batelic izabrani za clana i zamjenika clana Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske

Ponedjeljak, 15. Travnja 2013. - 7:00

Alen Halilovic, predsjednik Udruge za mlade Alfa Albona jedan je od sedam clanova savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske, dpk je Jelena Batelic, potpredsjednica labinske Udruge Alfa Albona, zamjenica clana Vladinog Savjeta za mlade.

Odlukom o osnivanju Savjeta za mlade Vlade RH donesenom u rujnu 2012. uvedene su znatne promjene u odnosu na dosadašnji rad i sastav tog tijela. Broj clanova Savjeta iz udruga mladih i za mlade je povecan na sedam, sukladno broju tematskih podrucja Nacionalnog programa za mlade, cime je povecan utjecaj udruga. Takoder, suprotno dosadašnjoj praksi, za predsjednika ili predsjednicu Savjeta, nece se predlagati politicari vec osoba iz redova udruga mladih i za mlade. Zadaca Savjeta bit ce pratiti razvoj udruga mladih i za mlade, reagirati na pojavnosti u društvu koje su od znacaja za mlade te pratiti rad institucija i javnih politika vezanih uz mlade na svim razinama i davati preporuke i mišljenja o njihovom radu, odnosno provedbi.

Clanovi su izabrani na osnovu objavljenog natjecaja za popunu sedam mjesta u Savjetu za mlade Vlade Republike Hrvatske za koje kandidate mogu predložiti iskljucivo udruge mladih i za mlade. Strucna radna skupina za izbor clanova pregledala je sve prijave te nakon ocjene dostavila preporuku imenovanja. Ministrica socijalne politike i mladih je donjela konacni prijedlog imenovanja te ga uputila Vladi Republike Hrvatske koja je donjela konacno rješenje o imenovanju clanova i zamjenika clanova iz redova udruga mladih i za mlade.