Pretraživanje

Akti Gradskog vijeća (mandatno razdoblje 2017. - 2021.)

25. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - od 26. lipnja 2019. godine
24. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - od 7. svibnja 2019. godine

23. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - od 26. ožujka 2019. godine

22.redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - od 26. veljače 2019. godine
21. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - od 30. siječnja 2019. godine

20. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - od 11. prosinca 2018. godine

19. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - od 20. studenog 2018. godine

18. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - od 30. listopada 2018. godine

17. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - od 26. rujna 2018. godine

16. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - od 12. rujna 2018. godine

15. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - od 31. srpnja 2018. godine
14. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - od 26. lipnja 2018. godine

13. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - od 8. lipnja 2018. godine

12. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - od 22. svibnja 2018. godine

11. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - od 24. travnja 2018. godine

10. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - od 27. ožujka 2018. godine
9. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - od 27. veljače 2018. godine

8. sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - od 31. siječnja 2018. godine

7. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - od 20. prosinca 2017. godine

6. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - od 4. prosinca 2017. godine
5. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - od 16. studenog 2017. godine

4. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - od 11. listopada 2017. godine

3. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - od 9. kolovoza 2017.

2. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - od 7. srpnja 2017. godine

1. konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - od 13. lipnja 2017. godine


;