Pretraživanje

Akti Gradskog vijeća (mandatno razdoblje 2017. - 2021.)

3. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - od 9. kolovoza 2017.
2. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - od 7. srpnja 2017. godine

1. konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - od 13. lipnja 2017. godine


;