Pretraživanje

Adresar Gradske uprave

Građani i gradska uprava > Upravni odjeli > Adresar Gradske uprave

grb_grada_labina.jpg (126 KB)
Titov trg 11, 52220 Labin, Hrvatska
Tel. centrala: +385 52 866 800

Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i opće poslove
email: ured.grada@labin.hr

Radno mjesto Ime i prezime tel: e-mail:
Pročelnica Loreta Blašković +38552866812 loreta.blaskovic@labin.hr 
Unutarnja revizorica   Sabina Aličajić +38552866818 revizor@labin.hr
Viša savjetnica za pravne poslove Kristina Sinčić Smoković +38552866815 kristina.smokovic@labin.hr
Savjetnik za informiranje Nino Bažon +38552866841 nino.bazon@labin.hr
Referentica za uredsko poslovanje Ernisa Suljić +38552866844 ernisa.suljic@labin.hr

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom

email: komunalni.odjel@labin.hr
Radno mjesto Ime i prezime tel: e-mail:
Pročelnik Danijel Žužić +38552866861 danijel.zuzic@labin.hr
Viša savjetnica za komunalnu infrastrukturu Nataša Višković +38552866865 natasa.viskovic@labin.hr
Savjetnica za imovinsko-pravne poslove Tijana Celija +38552866830 tijana.celija@labin.hr
Viša stručna suradnica za komunalnu i vodnu naknadu Veronika Blašković +38552866835 veronika.blaskovic@labin.hr
Viša stručna suradnica za komunalnu i vodnu naknadu Paola Kamenar Brezac +38552866835 paola.brezac@labin.hr
Stručni suradnik za poslovne prostore i javne površine Alen Paliska +38552866863 alen.paliska@labin.hr
Viši referent komunalno-prometni redar Moamel Mešanović +38552866862 moamel.mesanovic@labin.hr
Komunalno - prometni redar Rade Kosanović +38552866862 rade.kosanovic@labin.hr

Upravni odjel za proračun i financije
 
email: odjel-financ@labin.hr
Radno mjesto Ime i prezime tel: e-mail:
Pročelnica Marija Kadoić Balaško +38552866831
marija.kbalaskol@abin.hr
Viša savjetnica za knjigovodstvene poslove  Nataša Kos +38552866837 natasa.belusicl@labin.hr
Viša savjetnica za financijske poslove Neda Zahtila +38552866836 neda.zahtila@labin.hr
Savjetnica za planiranje i izvršenje proračuna Jasminka Kos +38552866833 jasminka.kos@labin.hr
Stručna suradnica za računovodstveno - knjigovodstvene poslove
Kristina Faraguna +38552866834 kristina.faraguna@labin.hr
Viša referentica za računovodstveno - knjigovodstvene poslove Sandra Franković +38552866833 sandra.frankovic@labin.hr
Referentica za računovodstvo
– analitički knjigovođa 
Kristina Mujakić +38552866835 kristina.mujakic@labin.hr
Referentica za računovodstvo
– likvidator/blagajnik
Karmen Verbanac +38552866832 karmen.verbanac@labin.hr

Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte
Radno mjesto Ime i prezime tel: e-mail:
Pročelnik Alek Dragojević +38552866822 alek.dragojevic@labin.hr
Savjetnica za gospodarstvo i razvoj Patricija Terković +38552866817 patricija.terkovic@labin.hr
Viši savjetnik za međunarodne projekte Robert Mohorović +38552866817 robert.mohorovic@labin.hr
Savjetnica za javnu nabavu Dragana Jakovčić +38552866853 dragana.jakovcic@labin.hr
 Viša stručna suradnica za međunarodne projekte  Ana Černjul  +38552866810  ana.cernjul@labin.hr

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju

Radno mjesto Ime i prezime tel: e-mail:
Pročelnica Anamarija Lukšić +38552866828 anamarija.luksic@labin.hr
Savjetnica za imovinsko-pravne poslove Valentina Sinčić Vretenar +38552866823 valentina.vretenar@labin.hr
Savjetnik za investicije Dino Šumberac +38552866823 dino.sumberac@labin.hr
Savjetnica za prostorno planiranje Irina Belušić Maggí +38552866847 irina.belusicm@labin.hr
Referentica za administrativne poslove Marina Poldrugo +38552866826 marina.poldrugo@labin.hr
       

Odsjek za prostorno uređenje i izdavanje akata za gradnju
Radno mjesto Ime i prezime tel: e-mail:
Voditeljica Odsjeka Renata Zulijani +38552866825 renata.zulijani@labin.hr
Savjetnica za prostorno uređenje
i gradnju
Josipa Juričić +38552866827 josipa.juricic@labin.hr
Savjetnica za prostorno uređenje
i gradnju
Sali Faraguna Peršić +38552866847 sali.faraguna@labin.hr
Upravni odjel za društvene djelatnosti
Radno mjesto  Ime i prezime tel: e-mail:
Pročelnik Borjan Batagelj +38552866841 borjan.batagelj@labin.hr
Viša savjetnica za kulturu, informiranje i odnose s javnošću Loredana Ružić Modrušan +38552866852 loredana.rm@labin.hr
Savjetnica za društvene djelatnosti Vesna Blažina +38552866815 vesna.blazina@labin.hr
Administrativna referentica za društvene djelatnosti Marina Brezac +38552866843 marina.brezac@labin.hr
Administrativna referentica za društvene djelatnosti Iva Radivoj Licul +38552866842  iva.rl@labin.hr


;