Pretraživanje

9. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina

Na temelju članka 34. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09. i 9/10. – lektoriran tekst), sazivam 9. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Labina, koja će se održati u četvrtak, 29. svibnja 2014. godine u 18,00 sati, u prostorijama Grada Labina, Velika vijećnica, Labin, Titov trg 11

Nakon Aktualnog sata za rad sjednice predlažem slijedeći dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa 8. redovne sjednice Gradskog vijeća
2. Donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvještaja o poslovanju TD 1. Maj Labin d.o.o.Labin za 2013. godinu
3. Donošenje Zaključka o primanju na znanje Godišnjeg izvješća o poslovanju TD Vodovod Labin d.o.o. Labin za 2013. godinu
4. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Labina za 2013. godinu
5. Donošenje Srednjoročnog plana davanja koncesija za komunalne djelatnosti za razdoblje od 2014. do 2016. godine
6. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javnog natječaja za obavljanje komunalnih poslova za održavanje javne rasvjete na temelju pisanog ugovora
7. Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i kretanju kućnih ljubimaca na javnim površinama
8. Donošenje Odluke o načinu i postupcima premještanja, blokiranja i čuvanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila na području Grada Labina
9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za korištenje javnih površina u Gradu Labinu
10. Donošenje Odluke o utvrđivanju rezultata natječaja i proglašenju najpovoljnijeg natjecatelja za kupnju stana u vlasništvu Grada Labina
11. Donošenje Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Labina
12. Donošenje Programa Projekta “Grad Labin – prijatelj djece”.

Prilozi


;