Pretraživanje

6. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - od 2. prosinca i 9. prosinca 2013. godine

Na temelju članka 34. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09. i 9/10. – lektoriran tekst), saziva se 6. redovna sjednicu Gradskog vijeća Grada Labina, koja će se održati u ponedjeljak,  2.  prosinca 2013. godine u 17,00 sati, u prostorijama Grada Labina, Velika vijećnica, Labin, Titov trg 11.

Nakon Aktualnog sata za rad sjednice predlaže se slijedeći

D N E V N I    R E D
 1. Donošenje Odluke o početku mirovanja vijećničkog mandata iz osobnih razloga i početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjeniku vijećnik - Izvješće Mandatne komisije
 2. Usvajanje Zapisnika sa 5. redovne sjednice Gradskog vijeća
 3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Deklaracije o regionalnom razvoju i jedinstvenosti Istre
 4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Poslovnog izvješća Pučkog otvorenog učilišta za 2012. godinu
 5. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Poslovnog izvješća Gradske knjižnice Labin za 2012. godinu
 6. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin
 7. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Centra „Liče Faraguna“ Labin
 8. Razmatranje Nacrta Prijedloga Programa pripreme i izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostalih objekata za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu 
 9. Razmatranje Nacrta Prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu
 10. Razmatranje Nacrta Prijedloga Programa jačanja gospodarstva za 2014. godinu sa projekcijom za 2015. i 2016. godinu
 11. Razmatranje Nacrta Prijedloga Socijalnog programa Grada Labina za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu   
 12. Razmatranje Nacrta Prijedloga Kulturnog programa pod pokroviteljstvom Grada Labina za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu 
 13. Razmatranje Nacrta Prijedloga Programa javnih potreba u sportu Grada Labina za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu 
 14. Razmatranje Nacrta Prijedloga Proračuna Grada Labina za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu - Donošenje Zaključka o određivanju roka za davanje amandmana
 15. Donošenje Odluke o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine
 16. Donošenje Odluke o određivanju 1. Predstavnika Grada Labina u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske
 17. Donošenje Odluke o predlaganju predstavnika Grada Labina za člana Povjerenstva za procjenu troškova stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koje nije u funkciji ili je obraslo višegodišnjim raslinjem i vrijednost drvne mase
 18. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Labin
 19. Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Labin.

Prilozi


;