Pretraživanje

5. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - od 28. listopada 2013.

D N E V N I    R E D

1.    Usvajanje Zapisnika sa 4. redovne sjednice Gradskog vijeća

2.    Donošenje Prvih izmjena i dopuna Programa izrade dokumenata prostornog uređenja i ostalih pratećih dokumenata za 2013. godinu 

3.    Donošenje Prvih izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostalih objekata za 2013. godinu

4.    Donošenje Prvih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu

5.    Donošenje Prvih izmjena i dopuna Programa poticanja razvoja malog gospodarstva za 2013. godinu

6.    Donošenje Prvih izmjena Socijalnog programa Grada Labina za 2013. godinu

7.    Donošenje Prvih izmjena i dopuna Kulturnog programa pod pokroviteljstvom Grada Labina za 2013. godinu

8.    Donošenje Prvih izmjena Programa javnih potreba u sportu Grada Labina za 2013. godinu

9.    Donošenje Prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Labina za 2013. godinu

10.    Donošenje Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj javne odvodnje na području Grada Labina

11.    Donošenje Rješenja o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Labin

Prilozi


;